Adatközzététel

Éves energetikai szakreferensi riport

A távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások:

A távhőszolgáltató és helyi önkormányzat közötti a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállípodások:

A távhőszolgáltatás biztosításáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 20. pontja értelmében a helyi önkormányzat, jelen esetben Nagykőrös Város Önkormányzata köteles gondoskodni. Tárgyban a részletes szabályokat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv., valamint a végrehajtására kiadott 57/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. A távhőtörvény 6. §-a a kötelezett önkormányzat részére tárgyban, a törvényben foglalt kitételek vonatkozásában rendeletalkotási kötelezettséget, 7. §-ban a jegyző részére ellenőrzési kötelezettséget ír elő. Tárgyban tehát az önkormányzat a rendelkezéseit rendelete, és nem szerződése útján érvényesíti. 

A távhőszolgáltató és helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodások:

Nagykőrös Város Önkormányzatának ármegállapító jögköre nincs. 

Az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége:

A távhőszolgáltatás területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások:

Épületek energetikai jellemzőinek tanusítását végző energetikai tanusítók, auditorok:

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítására jogosult szervezetek elérhetősége:

2014. évi éves beszámoló

2015. évi éves beszámoló

2016. évi éves beszámoló

2017.évi éves beszámoló

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-szám Megnevezés Mértékegység 2016 év 2017 év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 5,77 5,46
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 11242,4 10 817,4
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 3519,22 3 503,55
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 504,2 534,00
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0 0
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 106,73 103,76
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 216,88 207,93
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 20 104 20 449
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 5 516 5 454
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 42 357 38 332
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 12 254 11 718
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 1038 1 039
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 2 164 2 272
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 7 216 7 762
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0
19. Egyéb támogatások ezer Ft 49 430 34 384
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 0 787
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 140 079 122 649

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sorszám Megnevezés Mérték-egység 2016 év 2017 év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 10110,72 11 402
1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0,00
1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 6793,82 7 995
1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0 0,00
1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 6793,82 7 995
1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 8472 6 976
1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 10110,72 11 402
1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 10110,72 11 402
1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0
1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0
1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 35 144 41 054
2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 9 223 5 447
2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 25 921 35 607
2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0
2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0 0
2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 35 144 41 054
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 28 867 19 385
3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0 0
3.2. Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 28 867 19 385
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 3 990 4267
4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 3 990 4267
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 36 519 42 203
5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 4 910 4 979
5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 31 609 37 224
5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0 0
5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 0 0
5.5. Egyéb költségek ezer Ft 0 0
         

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

  Mértékegység 2016 év 2016 év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 360 360
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 148 195
Maximális távhőteljesítmény igény MW 3,33 5,45

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve Mérték- 2016 év 2017 év
- egység - -
- ezer Ft - -
- ezer Ft - -
- ezer Ft - -

 

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 

  Mértékegység 2016 év 2017 év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 0 0

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

  2017 év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 10 fő
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma 534 db
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma 374 db
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma 8 db
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza 2,588 km
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma 0 db
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma 0 db

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: 

Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
- - - -
- - - -
- - - -

 

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: 

  Elszámolási  mérés helyét jelentő hőközpontok  azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) Lekötött    teljesítmény   (MW) Fűtött légtérfogat (m3) Éves alapdíj  (ezer Ft)
Bárány út 1 A-B HK61129313 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 2 A-B HK00253960 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 3 A-B HK64119155 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 4 A-B HK61129308 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 5 A-B HK61114487 30 0 0 3760 970
Bárrány út 6 A-B HK00254000 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 7 A-B HK64119157 30 30 0 3764 971
Bárrány út 8 A-B HK64119028 30 30 0 3820 985
Bárrány út 9 A-B HK61120704 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 10 A-B HK64119043 30 30 0 3820 985
Bárány út 11 A-B HK98330201 30 0 0 4681 1 207
Bárrány út 12 A-B HK8335285 30 30 0 4480 1 155
Bárrány út 13 A-B HK5160790 30 0 0 3846 992
Bárrány út 14 A-B HK8335284 30 30 0 4480 1 155
Bárrány út 15 A-B HK64119167 30 30 0 3760 970
Tabán út 2 A-B HK97370064 30 30 0 4390 1 132
Kecskeméti út 3/C HK64118904 11 0 0 1365 352
Kecskeméti út 5/A-B-C HK64057111 23 23 0 3344 862
Rákóczi út 1 A-B HK64057112 10 10 0 1319 340
Szabadság tér 8. HK64131115 10 10 0 1594 411
Összesen   354 133 0 75033 12 885

 

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

  Hőközpont egyéni azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma Lekötött teljesítmény (MW)* Fűtött légtérfogat (m3)* Éves alapdíj (ezer Ft)
Bárány út 1 A-B HK61129313 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 2 A-B HK00253960 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 3 A-B HK64119155 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 4 A-B HK61129308 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 5 A-B HK61114487 30 0 0 3760 970
Bárrány út 6 A-B HK00254000 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 7 A-B HK64119157 30 30 0 3764 971
Bárrány út 8 A-B HK64119028 30 30 0 3820 985
Bárrány út 9 A-B HK61120704 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 10 A-B HK64119043 30 30 0 3820 985
Bárány út 11 A-B HK98330201 30 0 0 4681 1 207
Bárrány út 12 A-B HK8335285 30 30 0 4480 1 155
Bárrány út 13 A-B HK5160790 30 0 0 3846 992
Bárrány út 14 A-B HK8335284 30 30 0 4480 1 155
Bárrány út 15 A-B HK64119167 30 30 0 3760 970
Tabán út 2 A-B HK97370064 30 30 0 4390 1 132
Kecskeméti út 3/C HK64118904 11 0 0 1365 352
Kecskeméti út 5/A-B-C HK64057111 23 23 0 3344 862
Rákóczi út 1 A-B HK64057112 10 11 0 1319 340
Szabadság tér 8. HK64131115 10 10 0 1594 411
Összesen 354 134 0 75033 12 885

* Erre vonatkozó szerződés esetén

 

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

  Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
Bárány út 1 A-B HK61129313 590,2 590,2 134,44 30 0
Bárrány út 2 A-B HK00253960 506,3 506,3 113,01 30 0
Bárrány út 3 A-B HK64119155 558,6 558,6 127,24 30 0
Bárrány út 4 A-B HK61129308 493,3 493,3 110,11 30 0
Bárrány út 5 A-B HK61114487 476,4 476,4 126,70 30 0
Bárrány út 6 A-B HK00254000 541,2 541,2 120,80 30 0
Bárrány út 7 A-B HK64119157 588,6 588,6 156,38 30 0
Bárrány út 8 A-B HK64119028 794,3 794,3 207,93 30 0
Bárrány út 9 A-B HK61120704 516 516 117,54 30 0
Bárrány út 10 A-B HK64119043 559,3 559,3 146,41 30 0
Bárány út 11 A-B HK98330201 485,7 485,7 103,76 30 0
Bárrány út 12 A-B HK8335285 736,5 736,5 164,40 30 0
Bárrány út 13 A-B HK5160790 523,9 523,9 136,22 30 0
Bárrány út 14 A-B HK8335284 757,6 757,6 169,11 30 0
Bárrány út 15 A-B HK64119167 736,8 736,8 195,96 30 0
Tabán út 2 A-B HK97370064 551,1 551,1 125,54 30 0
Kecskeméti út 3/C HK64118904 171,4 171,4 125,57 11 0
Kecskeméti út 5/A-B-C HK64057111 1068,0 1068,0 319,38 22 0
Rákóczi út 1 A-B HK64057112 171,9 171,9 130,33 11 0
Szabadság tér 8. HK64131115 525,7 525,7 329,80 10 0
Összesen - 11352,8 11352,8 158,03 534,0 0

 

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

  Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési napok száma (db)* Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
Bárány út 1 A-B HK61129313 213 20 2053 68 11
Bárrány út 2 A-B HK00253960 213 20 1761 59 10
Bárrány út 3 A-B HK64119155 213 20 1943 65 11
Bárrány út 4 A-B HK61129308 213 20 1716 57 10
Bárrány út 5 A-B HK61114487 213 20 1657 55 9
Bárrány út 6 A-B HK00254000 213 20 1882 63 10
Bárrány út 7 A-B HK64119157 213 20 2047 68 11
Bárrány út 8 A-B HK64119028 213 20 2763 92 15
Bárrány út 9 A-B HK61120704 213 20 1795 60 10
Bárrány út 10 A-B HK64119043 213 20 1945 65 11
Bárány út 11 A-B HK98330201 213 20 1689 56 9
Bárrány út 12 A-B HK8335285 213 20 2561 85 14
Bárrány út 13 A-B HK5160790 213 20 1822 61 10
Bárrány út 14 A-B HK8335284 213 20 2635 88 15
Bárrány út 15 A-B HK64119167 213 20 2563 85 14
Tabán út 2 A-B HK97370064 213 20 1917 64 11
Kecskeméti út 3/C HK64118904 213 20 596 54 9
Kecskeméti út 5/A-B-C HK64057111 213 20 3714 169 28
Rákóczi út 1 A-B HK64057112 213 20 598 54 9
Szabadság tér 8. HK64131115 213 20 1828 183 30
Összesen - 213 20 39484 78 13

 

7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján primer energia átalakítási tényezők és megújuló energia részaránya

 

 

* Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma