Adatközzététel

A távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások:

A távhőszolgáltató és helyi önkormányzat közötti a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállípodások:

A távhőszolgáltatás biztosításáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 20. pontja értelmében a helyi önkormányzat, jelen esetben Nagykőrös Város Önkormányzata köteles gondoskodni. Tárgyban a részletes szabályokat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv., valamint a végrehajtására kiadott 57/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. A távhőtörvény 6. §-a a kötelezett önkormányzat részére tárgyban, a törvényben foglalt kitételek vonatkozásában rendeletalkotási kötelezettséget, 7. §-ban a jegyző részére ellenőrzési kötelezettséget ír elő. Tárgyban tehát az önkormányzat a rendelkezéseit rendelete, és nem szerződése útján érvényesíti. 

A távhőszolgáltató és helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodások:

Nagykőrös Város Önkormányzatának ármegállapító jögköre nincs. 

Az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége:

A távhőszolgáltatás területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások:

Épületek energetikai jellemzőinek tanusítását végző energetikai tanusítók, auditorok:

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítására jogosult szervezetek elérhetősége:

2014. évi éves beszámoló

2015. évi éves beszámoló

2016. évi éves beszámoló

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-szám Megnevezés Mértékegység 2015 év 2016 év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 4,52 5,77
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 10654,43 11242,4
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 3103 3519,22
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 426,77 504,2
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0 0
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 71,63 106,73
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 188,02 216,88
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 18 347 20 104
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 5 059 5 516
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 24 663 42 357
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 9 849 12 254
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 952 1038
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 1 621 2 164
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 6 149 7 216
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0
19. Egyéb támogatások ezer Ft 59 143 49 430
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 2 134  
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 127 917 140 079

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sorszám Megnevezés Mérték-egység 2015 év 2016 év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 13742,936 10 110,72
1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0,00
1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 10626,2 6 793,82
1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0 0,00
1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 10626,2 6 793,82
1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 3558 8 472,00
1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 13742,936 10 110,72
1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 13742,936 10 110,72
1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0
1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0
1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 50 743 35 144
2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 11 642 9 223
2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 39 101 25 921
2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0
2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0 0
2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 50 743 35 144
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 13 521 28 867
3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0 0
3.2. Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 13 521 28 867
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 4 955 3 990
4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 4955 3 990
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 68 769 36 519
5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 4 074 4 910
5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 35 427 31 609
5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0 0
5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 0 0
5.5. Egyéb költségek ezer Ft 29 268  

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

  Mértékegység 2015 év 2016 év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 360 360
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 238 148
Maximális távhőteljesítmény igény MW 2,106 3,33

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve Mérték- 2015 év 2016 év
- egység - -
- ezer Ft - -
- ezer Ft - -
- ezer Ft - -

 

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 

  Mértékegység 2015 év 2016 év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 35 795 0
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 35 795 0

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

  2016 év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 10 fő
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma 534 db
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma 374 db
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma 8 db
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza 2,588 km
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma 0 db
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma 0 db

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: 

Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
- - - -
- - - -
- - - -

 

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: 

  Elszámolási  mérés helyét jelentő hőközpontok  azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) Lekötött    teljesítmény   (MW) Fűtött légtérfogat (m3) Éves alapdíj  (ezer Ft)
Bárány út 1 A-B HK61129313 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 2 A-B HK00253960 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 3 A-B HK64119155 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 4 A-B HK61129308 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 5 A-B HK61114487 30 0 0 3760 970
Bárrány út 6 A-B HK00254000 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 7 A-B HK64119157 30 30 0 3764 971
Bárrány út 8 A-B HK64119028 30 30 0 3820 985
Bárrány út 9 A-B HK61120704 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 10 A-B HK64119043 30 30 0 3820 985
Bárány út 11 A-B HK98330201 30 0 0 4681 1 207
Bárrány út 12 A-B HK8335285 30 30 0 4480 1 155
Bárrány út 13 A-B HK5160790 30 0 0 3846 992
Bárrány út 14 A-B HK8335284 30 30 0 4480 1 155
Bárrány út 15 A-B HK64119167 30 30 0 3760 970
Tabán út 2 A-B HK97370064 30 30 0 4390 1 132
Kecskeméti út 3/C HK64118904 11 0 0 1365 352
Kecskeméti út 5/A-B-C HK64057111 23 23 0 3344 862
Rákóczi út 1 A-B HK64057112 10 10 0 1319 340
Szabadság tér 8. HK64131115 10 10 0 1594 411
Összesen   354 133 0 75033 12 885

 

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

  Hőközpont egyéni azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma Lekötött teljesítmény (MW)* Fűtött légtérfogat (m3)* Éves alapdíj (ezer Ft)
Bárány út 1 A-B HK61129313 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 2 A-B HK00253960 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 3 A-B HK64119155 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 4 A-B HK61129308 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 5 A-B HK61114487 30 0 0 3760 970
Bárrány út 6 A-B HK00254000 30 0 0 4480 1 155
Bárrány út 7 A-B HK64119157 30 30 0 3764 971
Bárrány út 8 A-B HK64119028 30 30 0 3820 985
Bárrány út 9 A-B HK61120704 30 0 0 4390 1 132
Bárrány út 10 A-B HK64119043 30 30 0 3820 985
Bárány út 11 A-B HK98330201 30 0 0 4681 1 207
Bárrány út 12 A-B HK8335285 30 30 0 4480 1 155
Bárrány út 13 A-B HK5160790 30 0 0 3846 992
Bárrány út 14 A-B HK8335284 30 30 0 4480 1 155
Bárrány út 15 A-B HK64119167 30 30 0 3760 970
Tabán út 2 A-B HK97370064 30 30 0 4390 1 132
Kecskeméti út 3/C HK64118904 11 0 0 1365 352
Kecskeméti út 5/A-B-C HK64057111 23 23 0 3344 862
Rákóczi út 1 A-B HK64057112 10 11 0 1319 340
Szabadság tér 8. HK64131115 10 10 0 1594 411
Összesen 354 134 0 75033 12 885

* Erre vonatkozó szerződés esetén

 

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

  Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
Bárány út 1 A-B HK61129313 602,6 602,6 137,27 30 0
Bárrány út 2 A-B HK00253960 545,4 545,4 121,74 30 0
Bárrány út 3 A-B HK64119155 577,4 577,4 131,53 30 0
Bárrány út 4 A-B HK61129308 517,6 517,6 115,54 30 0
Bárrány út 5 A-B HK61114487 517,1 517,1 137,53 30 0
Bárrány út 6 A-B HK00254000 555 555 123,88 30 0
Bárrány út 7 A-B HK64119157 626,3 626,3 166,39 30 0
Bárrány út 8 A-B HK64119028 828,5 828,5 216,88 30 0
Bárrány út 9 A-B HK61120704 554,2 554,2 126,24 30 0
Bárrány út 10 A-B HK64119043 595,5 595,5 155,89 30 0
Bárány út 11 A-B HK98330201 499,6 499,6 106,73 30 0
Bárrány út 12 A-B HK8335285 747,8 747,8 166,92 30 0
Bárrány út 13 A-B HK5160790 522,9 522,9 135,96 30 0
Bárrány út 14 A-B HK8335284 759,8 759,8 169,60 30 0
Bárrány út 15 A-B HK64119167 751,6 751,6 199,89 30 0
Tabán út 2 A-B HK97370064 551,6 551,6 125,65 30 0
Kecskeméti út 3/C HK64118904 172,7 172,7 126,52 11 0
Kecskeméti út 5/A-B-C HK64057111 1109,6 1109,6 331,82 22 0
Rákóczi út 1 A-B HK64057112 278,0 278,0 210,77 11 0
Szabadság tér 8. HK64131115 881,5 881,5 553,01 10 0
Összesen - 12194,7 12194,7 177,99 534,0 0

 

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

  Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési napok száma (db)* Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
Bárány út 1 A-B HK61129313 202 20 2096 70 12
Bárrány út 2 A-B HK00253960 202 20 1897 63 11
Bárrány út 3 A-B HK64119155 202 20 2008 67 11
Bárrány út 4 A-B HK61129308 202 20 1800 60 10
Bárrány út 5 A-B HK61114487 202 20 1798 60 10
Bárrány út 6 A-B HK00254000 202 20 1930 64 11
Bárrány út 7 A-B HK64119157 202 20 2178 73 12
Bárrány út 8 A-B HK64119028 202 20 2881 96 16
Bárrány út 9 A-B HK61120704 202 20 1927 64 11
Bárrány út 10 A-B HK64119043 202 20 2071 69 12
Bárány út 11 A-B HK98330201 202 20 1738 58 10
Bárrány út 12 A-B HK8335285 202 20 2601 87 14
Bárrány út 13 A-B HK5160790 202 20 1819 61 10
Bárrány út 14 A-B HK8335284 202 20 2643 88 15
Bárrány út 15 A-B HK64119167 202 20 2614 87 15
Tabán út 2 A-B HK97370064 202 20 1918 64 11
Kecskeméti út 3/C HK64118904 202 20 601 55 9
Kecskeméti út 5/A-B-C HK64057111 202 20 3859 175 29
Rákóczi út 1 A-B HK64057112 202 20 967 88 15
Szabadság tér 8. HK64131115 202 20 3066 307 51
Összesen - 202 20 42412 88 15

 

* Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma