Ingatlankezelés tájékoztató

Az ágazat tevékenységi körébe tartozó kiemelt feladat a vagyonkezelői és bérbeadói jog gyakorlása, amely kiterjed a Zrt. kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségekre.

Lakás célú helyiségek

A Zrt. kezelésébe 191 db lakás, és 43 db önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tartozik.

Önkormányzati tulajdonú lakások:
összkomfortos 5 db
Komfortos 71 db
Félkomfortos 15 db
Komfort nélküli 94 db
Szükséglakás 3 db
Saját tulajdonú lakások:
Komfortos 2 db
Összkomfortos 1 db 

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. a megüresedett lakásokat és helyiségeket a rendeletben foglaltak szerint kezeli. Minden megüresedett lakás meghirdetése előtt kellő időben a tulajdonos írásos nyilatkozatát megkérjük, hogy kíván-e élni a bérlő kiválasztás város érdekből történő lehetőségével.

Nem lakás célú helyiségekről:

Rendeltetési jogkörünkbe 72 db nem lakás célú helyiség tartozik.

Önkormányzati tulajdonú: 43 db
Saját tulajdonú bérlemény: 25 db
Egyéb típusú bérlemények:
(hirdetőtáblák, adótorony)
4 db

Az KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. a bérleményeket nyilvánosan pályáztatja, majd a helyiség bérek mértékében a bérlővel szabadon állapodik meg a kereslet-kínálat alapján, betartva a helyi rendelet vonatkozó előírásait.

Az ágazat működési területébe tartozik a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. kezelésében lévő bérlemények karbantartásával, állagmegóvásával, felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatok tervezése, végrehajtása és megvalósítása. Ezen feladatok ellátását 2+8 fős csoport végzi, akiknek napi munkavégzési körébe tartozik a bérleményeken a hiba elhárítás, valamint a bérlakásokhoz tartozó közterület, park gondozása is.