Vonatkozó jogszabályok

Törvények:

1990. évi LXXXVII. Az árak megállapításáról letöltés
1993. évi LXXVIII. Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre von. szab.változott: letöltés
1997. évi LVII. A gazdasági társaságokról letöltés
2000. évi C. A számvitelről letöltés
2003. évi CXXIX. tv. A közbeszerzésről
Változott 2005.évi XCIV. Trv által
letöltés
2003. évi XXIV. tv. A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ell. bővítésének összefüggő egyes törv. mód. letöltés

Önkormányzati rendeletek:

A lakások és helyiségek bérletéről letöltés
A lakbérek mértékéről letöltés