Közérdekű adatok

Az adatokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII tv. 2. §-a alapján tesszük közzé.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltéséről Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2014. (XI.27.) önkormányzati határozata az alábbi rendelkezést tartalmazza:

 

A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének a neve: Vozárné Ragó Ildikó

Tisztsége: vezérigazgató

Megbízási díja havonta bruttó: 500.000.- Ft

Megbízási díjon felül egyéb járandóság: egy évre legfeljebb a megbízási díj 6 havi összege lehet a prémiumfeltételek teljesítésének arányában

Kafetéria, béren kívüli juttatás a mindenkori kafetéria szabályzatban meghatározottak szerint. Munkáltatói, valamint szakmai továbbképzéseken való részvétel/ek díja/i

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: -

 

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltéséről Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2019. (VI.27.) önkormányzati határozata az alábbi rendelkezést tartalmazza:

 

A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének a neve: Vozárné Ragó Ildikó

Tisztsége: vezérigazgató

Megbízási díja havonta bruttó: 650.000.- Ft

Megbízási díjon felül egyéb járandóság: egy évre legfeljebb a megbízási díj 6 havi összege lehet a prémiumfeltételek teljesítésének arányában

Kafetéria, béren kívüli juttatás a mindenkori kafetéria szabályzatban meghatározottak szerint. Munkáltatói, valamint szakmai továbbképzéseken való részvétel/ek díja/i

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: -

Felügyelőbizottság

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörben meghozott 138/2013. (X.31.) és 162/2013. (XII.19.) önkormányzati határozataival 2013. november 1-től 2018. június 30-ig terjedő időszakra a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:

Felügyelőbizottság elnöke: Kiss Péter
Megbízási díja: havonta bruttó 60.000.-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

Felügyelőbizottsági tag: Kustár Tamás
Megbízási díja: havonta bruttó 40.000.-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

Felügyelőbizottsági tag: G. Kovács Sándor
Megbízási díja: havonta bruttó 40.000.-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának személyi összetétele Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonosi jogkörben meghozott 56/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata értelmében az alábbiak szerint módosul:

Kiss Péter felügyelő bizottsági elnök helyett:

Felügyelőbizottság elnöke: dr. Körtvélyesi Attila
Megbízási díja: havonta bruttó 60.000.-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

A megbízás időtartama: 2015. május 1-től 2018. június 30.

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának személyi összetétele Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonosi jogkörben meghozott 90/2015. (VI.24.) önkormányzati határozata értelmében az alábbiak szerint módosul:

Kustár Tamás bizottsági tagot tisztségéből 2015. június 30. napjával visszahívja.

Felügyelőbizottsági tag: Illés Sándor
Megbízási díja: havonta bruttó 40.000.-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

A megbízás időtartama: 2015. július 1-től 2018. június 30.

 

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt Felügyelő Bizottságának személyi összetétele Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonosi jogkörben meghozott 83/2018. (VI.28.) önkormányzati határozata értelmében:

Felügyelőbizottság elnöke: dr. Körtvélyesi Attila
Megbízási díja: havonta bruttó 60.000.-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

A megbízás időtartama: 2018. július 1-től 2023. június 30.

Felügyelőbizottsági tag: Illés Sándor
Megbízási díja: havonta bruttó 40.000.-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

A megbízás időtartama:2018. július 1-től 2023. június 30.

Felügyelőbizottsági tag: G. Kovács Sándor
Megbízási díja: havonta bruttó 40.000.-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

A megbízás időtartama:2018. július 1-től 2023. június 30.

 

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának személyi összetétele Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonosi jogkörben meghozott 98/2022. (IX.20.) önkormányzati határozata értelmében az alábbiak szerint módosul:

G. Kovács Sándor felügyelő bizottsági tag helyett:

Felügyelőbizottsági tag: Lukács Ádám
Megbízási díja: havonta bruttó 40.000.-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

A megbízás időtartama: 2022. szeptember 20-tól 2023. június 30.

 

 

A honlapon megjelenítendő közzétételi lista az Infotv. előírásai szerint:

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

Elrérés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

LINK

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

LINK

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

LINK

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

LINK

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Nem releváns

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

LINK

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Ingatlankezelés

LINK

Hulladékgazdálkodás

LINK

Távhőszolgáltatás

LINK

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Nem releváns

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

LINK

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Hulladékgazdálkodás

LINK

Távhőszolgáltatás

LINK

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

LINK

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

LINK

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

LINK

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

LINK

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

Adatvédelmi szabályzat

LINK

Információszabadság-szabályzat

LINK

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

LINK

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Hulladékgazdálkodás

LINK

Távhőszolgáltatás

LINK

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

20.

a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

LINK

21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

LINK

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

LINK

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

Nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

2015. évi beszámoló LINK

2016. évi beszámoló LINK

2017. évi beszámoló LINK

2018. évi beszámoló LINK

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

2015.évi

LINK

2016. évi

LINK

2017. I. negyedév LINK

2017 II. negyedév LINK

2017 III. negyedév LINK

2017 IV. negyedév LINK

2018 I. negyedév LINK

2018 II. negyedév LINK

2018 III. negyedév LINK

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Nem releváns

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

2015

LINK

2016

LINK

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Nem releváns