TISZTELT NAGYKŐRÖSI LAKOSOK!

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a hulladékgyűjtő edény űrtartalmán felüli kommunális hulladékot a helyi rendeletben meghatározott feltételek szerint a hulladékgyűjtő ponton helyezheti el. A hulladékgyűjtő pont a korábbi, rekultivált hulladéklerakó telep bejáratánál balra található. (Kürtilapos dűlő) Szintén itt található a hulladékgyűjtő udvar, ahol a helyi rendeletben foglaltak szerinti hulladékok, meghatározott mennyiségben helyezhetők el a lakosság részéről.

Hulladékudvar és hulladékgyűjtő pont nyitvatartása:

 

További kérdés esetés:

www.dtkh.hu

 

Kérjük beszállításkor, a hulladék elkülönítését az alábbiak szerint:

Nem veszélyes hulladékok:

 • kommunális eredetű (háztartási) hulladék
 • építési törmelék jellegű hulladék (beton, tégla, cserép és kerámia frakciók vagy azok keveréke)
 • lom (bútorfélék, textilruhafélék) hulladék.                                                                                             
 • személyautó gumiabroncs
 • üveg csomagolási hulladék (kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék)
 • kis és nagy elektronikai hulladék (híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó, mosogató, szárító gép)

 

Veszélyes hulladékok:

 • használt sütő zsiradék, használt étolaj
 • fénycső, izzó
 • festékek csomagolásai
 • növényvédőszerek csomagolásai
 • szárazelem
 • akkumulátor
 • szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

A leadható mennyiségekről:

A szabályszerű elhelyezés feltétele:

A kommunális hulladék esetében:

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet 14. §. (1) bekezdése értelmében az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett, a kötelező közszolgáltatáson felül alkalomszerűen képződött települési szilárd kommunális hulladékot - a közszolgáltatás kötelező igénybevételének változatlanul hagyása mellett - a hulladékgyűjtő pontra kiszállíthatja díjfizetés ellenében.

A rendszeres közszolgáltatásba bekapcsolat területen a hulladékgyűjtő edény űrmértékén felül keletkező települési vegyes hulladékmennyiség az erre rendszeresített, többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákban helyezhető ki a gyűjtés napján. A többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák díját az NHKV számlázza ki a szolgáltatást igénybe vevő részére.

 

Minden egyéb más felsorolt hulladék esetében:

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTKH Nonprofit Kft.) szolgáltatási területéhez tartozó telepések lakosai helyezhetnek el veszélyes és nem veszélyes hulladékot a nagykőrösi hulladékudvaron. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki felmutatja a DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a hulladékszállítási ügyfélazonosítóját, ami megtalálható a levélben, amiben a csekk érkezett vagy a csekken.