TISZTELT NAGYKŐRÖSI LAKOSOK!

A KŐVA Zrt. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a hulladékot a helyi rendeletben meghatározott feltételek szerint a hulladék udvarban helyezheti el. A hulladékudvar a szilárd hulladéklerakó telep bejáratánál balra található. (Kürtilapos dűlő)

Kérjük beszállításkor, a hulladék elkülönítését az alábbiak szerint:

  • kommunális eredetű (háztartási) hulladék
  • építési törmelék jellegű hulladék.
  • zöldhulladék
  • lom (nagydarabos) hulladék.

Hulladék udvar nyitvatartása:

  • Hétfő-Péntek: 9-17-ig
  • Szombat: 7-15 óráig
  • Vasárnap: nincs nyitva

A szabályszerű elhelyezés feltétele:

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról 14. §. (1) bekezdése szerint ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett, a kötelező közszolgáltatáson felül alkalomszerűen képződött települési szilárd hulladékot - a közszolgáltatás kötelező igénybevételének változatlanul hagyása mellett - a hulladékgyűjtő pontra kiszállíthatja díjfizetés ellenében.

hulladekudvar