TISZTELT NAGYKŐRÖSI LAKOSOK!

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a kommunális hulladékot a helyi rendeletben meghatározott feltételek szerint a hulladékgyűjtő ponton helyezheti el. A hulladékudvar a szilárd hulladéklerakó telep bejáratánál balra található. (Kürtilapos dűlő)

Hulladékudvar nyitvatartása:

Téli nyitvatartás(okt.1-márc 31.):

 • Hétfő: ---
 • Kedd-Szombat 8-16 óráig
 • Vasárnap: ---

 

Nyári nyitvatartás(ápr.1.-szept 30.):

 • Hétfő: ---
 • Kedd-Péntek: 9-17-ig
 • Szombat: 8-16 óráig
 • Vasárnap: ---

Kérjük beszállításkor, a hulladék elkülönítését az alábbiak szerint:

Nem veszélyes hulladékok:

 • kommunális eredetű (háztartási) hulladék
 • építési törmelék jellegű hulladék (beton, tégla, cserép és kerámia frakciók vagy azok keveréke)
 • zöldhulladék
 • lom (bútorfélék, textilruhafélék) hulladék.                                                                                             
 • személyautó gumiabroncs
 • üveg csomagolási hulladék (kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék)
 • kis és nagy elektronikai hulladék (híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó, mosogató, szárító gép)

 

Veszélyes hulladékok:

 • használt sütő zsiradék, használt étolaj
 • fénycső, izzó
 • festékek csomagolásai
 • növényvédőszerek csomagolásai
 • szárazelem
 • akkumulátor
 • szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

 

A szabályszerű elhelyezés feltétele:

A kommunális hulladék esetében:

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelete a köztisztaságról 14. §. (1) bekezdése szerint ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett, a kötelező közszolgáltatáson felül alkalomszerűen képződött települési szilárd kommunális hulladékot - a közszolgáltatás kötelező igénybevételének változatlanul hagyása mellett - a hulladékgyűjtő pontra kiszállíthatja díjfizetés ellenében.

 

Minden egyéb más felsorolt hulladék esetében:

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTKH Nonprofit Kft.) szolgáltatási területéhez tartozó telepések lakosai helyezhetnek el veszélyes és nem veszélyes hulladékot a nagykőrösi hulladékudvaron. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki felmutatja a DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a hulladékszállítási ügyfélazonosítóját, ami megtalálható a levélben, amiben a csekk érkezett vagy a csekken.

hulladekudvar