Lakáspályázatok nyilvántartása

 

Lakásbérleti szerződések nyilvántartása

 

Belföldi jogsegély keretében kapott bérlői/jogcím nélküli bérlői adatok nyilvántartása

 

Bérleményellenőrzési jegyzőkönyvek nyilvántartása

 

Értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú lakésbérlemények értékesítéséhez szükséges adatok nyilvántartása

 

Lakásbérlők, jogcím nélküli használók közüzemi szerződéseinek átírásához szükséges adatok nyilvántartása

 

Lakásbérlők, jogcím nélküli használók közüzemi víz és csatornahasználati szerződéseinek átírásához szükséges adatok nyilvántartása

 

Lakáscélú bérlemények átadási átvételi jegyzőkönyveinek nyilvántartása

 

Nem lakáscélú bérlemény pályázati ajánlatok nyilvántartása

 

Nem lakáscélú helyiség bérleti szerződéseinek nyilvántartása

 

Nem lakáscélú bérlemények átadás-átvételi jegyzőkönyveinek nyilvántartása

 

Nem lakáscélú bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyvek nyilvántartása

 

Értékesítésre kijelölt nem lakáscélú helyiség megvásárlására pályázók adatainak nyilvántartása

 

Engedményezési szerződés alapján távhődíj tartozás miatti végrehajtási eljárás elindításához szükséges volt bérlői adatok nyilvántartása

 

Engedményezési szerződés alapján végrehajtási eljárás indításához szükséges volt bérlői adatok nyilvántartása

 

Végrehajtási eljárás elindításához szükséges volt bérlői adatok nyilvántartása

 

Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó önkormányzati bizottsági, képviselő testületi, polgármesteri előterjesztések (papír alapú) nyilvántartása

 

Lakások, nem lakáscélú helyiségek bérleti szerződéseinek papír alapú nyilvántartása

 

Önkormányzati tulajdonú egyéb ingatlanok bérbe-, haszonbérbe adás tárgyában előterjesztések döntés után szerződés előkészítésével kapcsolatos nyilvántartás

 

Önkormányzati tulajdonú egyéb ingatlanok értékesítése tárgáyban előterjesztések döntés után szerződés előkészítésével kapcsolatos nyilvántartás

 

Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése tárgyában előterjesztések nyilvántartása

 

Bérleti díj hátralékos lakásbérlők, jogcím nélküli használók nyilvántartása tárgyában

 

Bérleti díj hátralékos nem lakáscélú helyiséget bérlők, cím nélküli használók nyilvántartása

 

Ügyvéd által fizetési felszólítás céljából vezetett lakáscélú bérlői jogcím nélküli helyiség ingatlan használói volt bérlői hátralékos nyilvántartás

 

Ügyvéd által fizetési felszólítás céljából vezetett lakáscélú bérlői jogcím nélküli lakás használói volt bérlői hátralékos nyilvántartás

 

Ügyvéd általi fizetési felszólítás céljából vezetett önkormányzati tolajdonú mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan bérlő hátralékos nyilvántartása