Figyelem! Házhoz menő lomtalanítás!

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága 10/2017. (II.01.) PVB. számú határozatával döntött a lomtalanítás 2017. évi lebonyolításának rendjéről.

Ez évben – összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásaival, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 2017. március 1-től történő ellátásának rendjével – a Bizottság házhoz menő lomtalanítás biztosításáról döntött.

A házhoz menő lomtalanítás előnye a korábbi, kötött időpontban történő lomtalanítással szemben:

  • A közterületek tisztasága jobban biztosítható;
  • Ügyfeleink a lomtalanítást évente egy alkalommal akkor kérhetik, mikor az ténylegesen szükséges, és a felhalmozott lomot elő tudják készíteni az elszállításra.

Mindezek alapján néhány fontos tudnivaló a lebonyolítás rendjéről:

Lomtalanítást az eddigi gyakorlattól eltérően évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerben végezzük el, amely december 31-ig igényelhető. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.  (06-53/550-250) telefonszámán, vagy e-mailen is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére, melyet egy héttel előbb jelezni szíveskedjenek!

Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
  • építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
  • veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok…);
  • heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

További felmerülő kérdések esetén ügyfélszolgálatunk áll szíves rendelkezésükre!

Elektronikai és elektromos hulladékok:

Társaságunk kiemelt hangsúlyt fektet a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására, mellyel a lerakással történő ártalmatlanítás aránya, ezzel a környezetterhelés jelentősen csökkenthető. 

 

Kérjük, segítse munkánkat Ön is, tegyünk együtt az élhető és tiszta környezetért!

 

KÖVA-KOM Nonprofit  ZRT.